آخرین نظرسنجی های قرارداده شده در کانالهای تلگرامی

@al_pkrah - دعوة ذا النون.🌹 anonymous poll

👎🏼🍂🍂

4.40%

👍🏼🍃🍃

94.51%

@hamgambabinesh - از چه پایه ای در جشنواره مجازی مدرسه شرکت کردید؟ public poll

پایه پنجم

11.76%

پایه چهارم

17.65%

پایه سوم

23.53%

پایه دوم

47.06%

@putakbet - کدام یکی از نظر شما بهترینه؟ anonymous poll

Ronaldo

52.94%

Messi

45.59%

Recent Telegram Posts

مطلب مورد نظر یافت نشد.

جدیدترین تغییرات