تغییر کانال تلگرام ستاد رییس جمهور (July 18, 2017, 1:38 p.m.)

رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.
رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.
تله وال: رسانه رسمی ستاد آقای روحانی در تلگرام که در زمان اوج انتخابات تا مرز ۶۰۰ هزار عضو نیز رسیده بود پس از انتخابات وقتی با کاهش چشمگیر مواجه شد تغییر هویت داد.
 
تغییر کانال ستاد روحانی ۱ تغییر کانال ستاد روحانی ۲
 
 
کانال مذکور در تاریخ ۱۷ خرداد با تغییر نام ، نام کاربری و تصویر پروفایل و حذف نمودن کلیه مطالب قبلی با نام جدید نظر به آدرس @nazar مشغول به فعالیت می باشد.
 
 
تغییر کانال ستاد روحانی 3

نظرات کاربران


جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'داستانڪده' از @dastankadez به @Dastankadez
  • تغییر نام کاربری کانال 'داستان های شب جمعه 🔞💧' از @brazzer_ir به @braZZer_ir
  • تغییر نام کاربری کانال 'Anônimos VPN' از @mundo4 به @Mundo4
  • تغییر نام کاربری کانال 'Tᵁᴹᴮᴸᴿ by Ѧ͍ⴅoɖɛʊ͍' از @tumblr_by_asmodeus به @tumblr_by_Asmodeus
  • تغییر نام کاربری کانال 'SUNMOONMIX' از @SUNMOONMIX به @sunmoonmix
  • تغییر نام کاربری کانال 'GalmouR Music' از @glamouros_mtv به @Glamouros_mtv
  • تغییر نام کاربری کانال '🖤قلب ثیاه🖤' از @qlbsiyaahhh به @Qlbsiyaahhh