تغییر کانال تلگرام ستاد رییس جمهور (July 18, 2017, 1:38 p.m.)

رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.
رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.
تله وال: رسانه رسمی ستاد آقای روحانی در تلگرام که در زمان اوج انتخابات تا مرز ۶۰۰ هزار عضو نیز رسیده بود پس از انتخابات وقتی با کاهش چشمگیر مواجه شد تغییر هویت داد.
 
تغییر کانال ستاد روحانی ۱ تغییر کانال ستاد روحانی ۲
 
 
کانال مذکور در تاریخ ۱۷ خرداد با تغییر نام ، نام کاربری و تصویر پروفایل و حذف نمودن کلیه مطالب قبلی با نام جدید نظر به آدرس @nazar مشغول به فعالیت می باشد.
 
 
تغییر کانال ستاد روحانی 3

نظرات کاربران


جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال '💫لاکچری گلد ترفند 💛Gold_tarfand 🍋🌟' از @ajibotarsangiz به @luxery_gold
  • تغییر نام کاربری کانال 'Conversation Group' از @conversationbeginner به @Conversationbeginner
  • تغییر نام کاربری کانال '☜💔ضرب اפּسا‌سی💔☞' از @Farza0j به @farza0j
  • تغییر نام کاربری کانال 'همسنگران دانا' از @basijbimedana به @BasijBimeDana
  • تغییر نام کاربری کانال 'HAYOTIMSAN' از @hayotimsan به @Hayotimsan
  • تغییر نام کاربری کانال 'TONI BLUM BET' از @maikemoney به @Maikemoney
  • تغییر نام کاربری کانال 'ساختمان ۴٣' از @tums43 به @TUMS43