لیست برترین کانالهای اقتصادی تلگرام (July 22, 2017, 3:17 p.m.)

چهارمین بسته برترین کانالهای تلگرام، به بخش اقتصادی اختصاص دارد، که در ادامه ملاحظه می نمایید
تله وال: لیست برترین کانالهای اقتصادی تلگرام به شرح ذیل می باشد:
 
 1. کانال اقتصاد به زبان ساده (@eghtesaderooz) : (تعداد اعضا: 160.2 K)


  کانال تلگرام اقتصاد به زبان ساده (@eghtesaderooz)

 2. کانال اقتصاد آنلاين (@eghtesadonline) : (تعداد اعضا: 79.4 K)


  کانال تلگرام اقتصاد آنلاين (@eghtesadonline)

 3. کانال شبکه استراتژیست (@Dr_Lashkarbolouki) : (تعداد اعضا: 64.4 K)


  کانال تلگرام شبکه استراتژیست (@Dr_Lashkarbolouki)

 4. کانال روزنامه دنياي اقتصاد (@den_ir) : (تعداد اعضا: 51.0 K)


  کانال تلگرام روزنامه دنياي اقتصاد (@den_ir)

 5. کانال کلینیک مالی و اقتصادی (@FGAcc) : (تعداد اعضا: 30.1 K)


  کانال تلگرام کلینیک مالی و اقتصادی (@FGAcc)

 6. کانال سیاسی و اقتصاد تهران (@siasitehran) : (تعداد اعضا: 26.8 K)


  کانال تلگرام سیاسی و اقتصاد تهران (@siasitehran)

 7. کانال اقتصادما محمدرضا مهدیاراسماعیلی (@mrmi_ir) : (تعداد اعضا: 23.9 K)


  کانال تلگرام اقتصادما محمدرضا مهدیاراسماعیلی (@mrmi_ir)

 8. کانال اقتصادنیوز (@eghtesadnews_com) : (تعداد اعضا: 16.7 K)


  کانال تلگرام اقتصادنیوز (@eghtesadnews_com)

 9. کانال علی میرزاخانی (@eghtesademirzakhani) : (تعداد اعضا: 12.8 K)


  کانال تلگرام علی میرزاخانی (@eghtesademirzakhani)

 10. کانال نودِ اقتصادی (@NavadeEghtesadi) : (تعداد اعضا: 11.3 K)


  کانال تلگرام نودِ اقتصادی (@NavadeEghtesadi)

 11. کانال Banker/بنکر (@banker24) : (تعداد اعضا: 11.0 K)


  کانال تلگرام Banker/بنکر (@banker24)

 12. کانال شبکه اقتصاد مقاومتی (@moqnet) : (تعداد اعضا: 10.5 K)


  کانال تلگرام شبکه اقتصاد مقاومتی (@moqnet)

 13. کانال برنامه تلویزیونی پایش (@payesh1) : (تعداد اعضا: 10.0 K)


  کانال تلگرام برنامه تلویزیونی پایش (@payesh1)

 14. کانال هفته‌نامه تجارت‌فردا (@tejaratefarda) : (تعداد اعضا: 10.0 K)


  کانال تلگرام هفته‌نامه تجارت‌فردا (@tejaratefarda)

 15. کانال کانال انجمن اقتصاددانان ایران (@ieairan) : (تعداد اعضا: 8.4 K)


  کانال تلگرام کانال انجمن اقتصاددانان ایران (@ieairan)

 16. کانال پایگاه خبری اخبار بانک (@akhbarbank_com) : (تعداد اعضا: 7.0 K)


  کانال تلگرام پایگاه خبری اخبار بانک (@akhbarbank_com)

 17. کانال محسن جلال پور (@mohsenjalalpour) : (تعداد اعضا: 6.5 K)


  کانال تلگرام محسن جلال پور (@mohsenjalalpour)

 18. کانال اقتصاد رفتاری (@BehavioralEconomicsAndFinance) : (تعداد اعضا: 6.5 K)


  کانال تلگرام اقتصاد رفتاری (@BehavioralEconomicsAndFinance)

 19. کانال ولي الله سيف (@ValiollahSeif) : (تعداد اعضا: 6.3 K)


  کانال تلگرام ولي الله سيف (@ValiollahSeif)

 20. کانال PhiloSocrate (دوستدار سقراط) (@ali_sarzaeem) : (تعداد اعضا: 6.1 K)


  کانال تلگرام PhiloSocrate (دوستدار سقراط) (@ali_sarzaeem)

 21. کانال اقتصاد اجتماعی (@Social_Economics) : (تعداد اعضا: 6.0 K)


  کانال تلگرام اقتصاد اجتماعی (@Social_Economics)

 22. کانال روزنامه جهان اقتصاد (@jahaneghtesad) : (تعداد اعضا: 5.5 K)


  کانال تلگرام روزنامه جهان اقتصاد (@jahaneghtesad)

 23. کانال دانش آموختگان اقتصاد (@eghtesaddanan) : (تعداد اعضا: 5.5 K)


  کانال تلگرام دانش آموختگان اقتصاد (@eghtesaddanan)

 24. کانال دکتر حجت الله عبدالملکی (@drabdolmaleki_ir) : (تعداد اعضا: 5.0 K)


  کانال تلگرام دکتر حجت الله عبدالملکی (@drabdolmaleki_ir)

 25. کانال شهد اقتصاد (@shahdeeghtesad) : (تعداد اعضا: 4.9 K)


  کانال تلگرام شهد اقتصاد (@shahdeeghtesad)

 26. کانال بانک مرکزی (@cbi_pr) : (تعداد اعضا: 4.6 K)


  کانال تلگرام بانک مرکزی (@cbi_pr)

 27. کانال احمد توکلی (@ahmad_tavakoli) : (تعداد اعضا: 4.5 K)


  کانال تلگرام احمد توکلی (@ahmad_tavakoli)

 28. کانال گزیده گویی یک اقتصاد خوان / حسین زمانی (@HZAMANIM) : (تعداد اعضا: 4.3 K)


  کانال تلگرام گزیده گویی یک اقتصاد خوان / حسین زمانی (@HZAMANIM)

 29. کانال BankTalk 💬 بانکتاک (@BankTalks) : (تعداد اعضا: 4.2 K)


  کانال تلگرام BankTalk 💬 بانکتاک (@BankTalks)

 30. کانال اقتصاد تصویری (@EcoInPic) : (تعداد اعضا: 4.1 K)


  کانال تلگرام اقتصاد تصویری (@EcoInPic)

 31. کانال روابط عمومی اتاق تهران (@TehranChamber) : (تعداد اعضا: 4.0 K)


  کانال تلگرام روابط عمومی اتاق تهران (@TehranChamber)

 32. کانال آمار ، اقتصاد و مدیریت (@statandmath) : (تعداد اعضا: 3.7 K)


  کانال تلگرام آمار ، اقتصاد و مدیریت (@statandmath)

 33. کانال اخبارپول (@poolpress) : (تعداد اعضا: 3.3 K)


  کانال تلگرام اخبارپول (@poolpress)

 34. کانال ECONOMIC.FILE (@EconomicFile) : (تعداد اعضا: 3.2 K)


  کانال تلگرام ECONOMIC.FILE (@EconomicFile)

 35. کانال کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (@Seba_Amuzesh) : (تعداد اعضا: 3.2 K)


  کانال تلگرام کانال اطلاع رسانی دوره های آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (@Seba_Amuzesh)

 36. کانال اسلامی بیدگلی (@nymkat) : (تعداد اعضا: 3.1 K)


  کانال تلگرام اسلامی بیدگلی (@nymkat)

 37. کانال اقتصاد در گذر زمان (@m_ali_mokhtari) : (تعداد اعضا: 2.9 K)


  کانال تلگرام اقتصاد در گذر زمان (@m_ali_mokhtari)

 38. کانال اقتصاد برتر (@eghtesadbartar) : (تعداد اعضا: 2.6 K)


  کانال تلگرام اقتصاد برتر (@eghtesadbartar)

 39. کانال نقد اقتصاد سیاسی (@pecritique) : (تعداد اعضا: 2.6 K)


  کانال تلگرام نقد اقتصاد سیاسی (@pecritique)

 40. کانال روزنامه فرصت امروز (@ForsatEmrooz) : (تعداد اعضا: 2.5 K)


  کانال تلگرام روزنامه فرصت امروز (@ForsatEmrooz)

 41. کانال اقتصاد سنجی (@econometric) : (تعداد اعضا: 2.4 K)


  کانال تلگرام اقتصاد سنجی (@econometric)

 42. کانال مدیرمالی (@modiremali) : (تعداد اعضا: 2.3 K)


  کانال تلگرام مدیرمالی (@modiremali)

 43. کانال فرشاد مومنی/FARSHAD MOMENI (@FARSHAD_MOMENI) : (تعداد اعضا: 1.9 K)


  کانال تلگرام فرشاد مومنی/FARSHAD MOMENI (@FARSHAD_MOMENI)

 44. کانال رصام / رصد اقتصاد مقاومتی (@rasamnama) : (تعداد اعضا: 1.8 K)


  کانال تلگرام رصام / رصد اقتصاد مقاومتی (@rasamnama)

 45. کانال پولسازان با هوش (@moneymaker2) : (تعداد اعضا: 1.6 K)


  کانال تلگرام پولسازان با هوش (@moneymaker2)

 46. کانال کانال پژوهشکده پولی و بانکی (@mbri_ac_ir) : (تعداد اعضا: 1.4 K)


  کانال تلگرام کانال پژوهشکده پولی و بانکی (@mbri_ac_ir)

 47. کانال دکتر پورابراهیمی (@pourebrahimi_ir) : (تعداد اعضا: 1.4 K)


  کانال تلگرام دکتر پورابراهیمی (@pourebrahimi_ir)

 48. کانال انجمن علمی بازرگانی ایران ISCA (@iscapublic) : (تعداد اعضا: 1.2 K)


  کانال تلگرام انجمن علمی بازرگانی ایران ISCA (@iscapublic)

 49. کانال گروه سرمایه گذاری بلور (@sadegh_bolor) : (تعداد اعضا: 1.1 K)


  کانال تلگرام گروه سرمایه گذاری بلور (@sadegh_bolor)

 50. کانال اقتصادسنجی -آمار و داده اقتصادی - مالی (@dataecofin) : (تعداد اعضا: 1.0 K)


  کانال تلگرام اقتصادسنجی -آمار و داده اقتصادی - مالی (@dataecofin)

 51. کانال حسن سبحانى (@hassan_sobhani) : (تعداد اعضا: 1.0 K)


  کانال تلگرام حسن سبحانى (@hassan_sobhani)

 52. کانال نيك گفتار- دكتر علی سعدوندی (@alisaedvandi) : (تعداد اعضا: 561 )


  کانال تلگرام نيك گفتار- دكتر علی سعدوندی (@alisaedvandi)

نظرات کاربران


جدیدترین تغییرات

 • تغییر نام کاربری کانال 'ኰኲሐ ሃይማኖት' از @kukuha_Haymanot به @kukuha_haymanot
 • تغییر نام کاربری کانال 'سكة الاوهام' از @aj3mi به @aj5mi
 • تغییر نام کاربری کانال 'Islomiy🕋Paygambar🕋Makta🕋Quron🕋namoz🕋organish🕋Rasmlar🕋Videolar🕋Hikoyalar🕋Qoshiqlar🕋' از @Hayit_xayit_arafa_Namoz_tabrigi به @Islomiy_Paygambar_Maktab
 • تغییر نام کاربری کانال 'Каталог для трейдеров' از @infofortrader به @InfoForTrader
 • تغییر نام کاربری کانال 'حمایت از طرح تبدیل اعدام به حبس ابد' از @no_execution به @No_Execution
 • تغییر نام کاربری کانال 'AryaPayNews' از @aryapaynews به @AryaPayNews
 • تغییر نام کاربری کانال 'هیئت مساکین الرقیه(س) محفل جوانان حسینی(ع)' از @masakin_roghaye به @masakin_javanan