۱۰ کانال برتر شهر همدان در تلگرام (Aug. 21, 2017, 11:54 a.m.)

لیست کانال های تلگرام به تفکیک شهر ، امروز به معرفی کانال های مطرح شهر همدان می پردازد.
 تله وال: "لیست کانال به تفیک شهر"  امروز تله وال، به معرفی کانال های تلگرام شهر همدان رسید. لیست ۱۰ کانال مشهور همدان به شرح ذیل می باشد:
 
 
 1. کانال همدانی سیزان (@sayzan) : (تعداد اعضا: 41.5 K)


  کانال تلگرام همدانی سیزان (@sayzan)


 2. کانال کاریابی تلگرامی همدان (@iran18h) : (تعداد اعضا: 23.3 K)


  کانال تلگرام کاریابی تلگرامی همدان (@iran18h)


 3. کانال İstanbul Türkçesi Öğretimi (@hamadanazerbaycanturk) : (تعداد اعضا: 13.8 K)


  کانال تلگرام İstanbul Türkçesi Öğretimi (@hamadanazerbaycanturk)


 4. کانال اخبار همدان (@akhbarehamedan) : (تعداد اعضا: 12.7 K)


  کانال تلگرام اخبار همدان (@akhbarehamedan)


 5. کانال روزنامه هگمتانه - همدان (@HegmatanehNewspaper) : (تعداد اعضا: 11.8 K)


  کانال تلگرام روزنامه هگمتانه - همدان (@HegmatanehNewspaper)


 6. کانال وِنِدیک کانال همدانی‌ها (@hemedaan) : (تعداد اعضا: 7.3 K)


  کانال تلگرام وِنِدیک کانال همدانی‌ها (@hemedaan)


 7. کانال آگهی استخدام همدان (@estekhdam_hamadan) : (تعداد اعضا: 7.3 K)


  کانال تلگرام آگهی استخدام همدان (@estekhdam_hamadan)


 8. کانال آخرین خبر همدان (@Hamedan_today) : (تعداد اعضا: 7.2 K)


  کانال تلگرام آخرین خبر همدان (@Hamedan_today)


 9. کانال آب و هوای همدان (همدان وِدِر) (@HamedanWeather) : (تعداد اعضا: 7.1 K)


  کانال تلگرام آب و هوای همدان (همدان وِدِر) (@HamedanWeather)


 10. کانال دانشگاه آزاد اسلامی همدان (@IAUHAMEDAN) : (تعداد اعضا: 7.1 K)


  کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی همدان (@IAUHAMEDAN)


نظرات کاربران


جدیدترین تغییرات

 • تغییر نام کاربری کانال 'Sk mef trava' از @Dron38 به @dron38
 • تغییر نام کاربری کانال 'Sk mef trava' از @RovniyMagazRF به @rovniymagazrf
 • تغییر نام کاربری کانال 'Sk mef trava zaklaf' از @Shah_all_ciiti به @shah_all_ciiti
 • تغییر نام کاربری کانال 'Магазин скорость' از @Gram4ik_ABK به @gram4ik_abk
 • تغییر نام کاربری کانال 'Sk mef trava' از @CK_TB_REGA_CHITA به @ck_tb_rega_chita
 • تغییر نام کاربری کانال 'Магазин' از @Boroban136 به @boroban136
 • تغییر نام کاربری کانال 'Sk mef trava' از @Kridd_bot به @kridd_bot