کانال تلگرام ماه عسل تغییر آدرس داد (June 28, 2017, 2:42 a.m.)

کانال رسمی تلگرام ماه عسل نام کاربری خود را از maheasaltv به alikhaniehsan1 تغییر داد.
کانال رسمی تلگرام ماه عسل نام کاربری خود را از maheasaltv به alikhaniehsan1 تغییر داد.

کانال رسمی تلگرام ماه عسل نام کاربری خود را از maheasaltv به alikhaniehsan1 تغییر داد.

 

تله وال: کانال تلگرامی ماه عسل که در ایام ماه مبارک رمضان با آدرس maheasaltv فعالیت می نمود به تازگی نام کاربری کانال خود را به alikhaniehsan1 تبدیل نمود و به فعالیت خود ادامه میدهد.

 

 

نظرات کاربران


جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'أنين آلشوش' از @hanenll به @Hanenll
  • تغییر نام کاربری کانال 'HOLY SPIRIT (መንፈስ ቅዱ) ናና አረስርሰኝ' از @gloriye به @Gloriye
  • تغییر نام کاربری کانال 'طمأنينه🌿💭' از @quran_090 به @Quran_090
  • تغییر نام کاربری کانال 'انجمن تاريخ شفاهي' از @oralhistoryoha به @oralhistoryOHA
  • تغییر نام کاربری کانال 'Auto charmاتوچرم' از @autocharm09159117110 به @Autocharm09159117110
  • تغییر نام کاربری کانال 'Videogiochi, Sconti e Prenotazioni (www.nplayer.it)' از @nintendoplayerofferte به @NintendoPlayerOfferte
  • تغییر نام کاربری کانال '،' از @ixgxi به @IXGXI