آبان۹۶ - سرویس اشتراک تلگرام

گزارش آماری کانال های تلگرام در آبان ماه ۹۶

Nov. 20, 2017, 12:54 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در آبان ۱۳۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'روداوی تو' از @rudawetoo به @hawalneri
  • تغییر نام کاربری کانال 'утопия' از @sentientyy به @empfindenly
  • تغییر نام کاربری کانال 'ONLY SCRIPTS™' از @onlyscripts3 به @Onlyscripts3
  • تغییر نام کاربری کانال '😈 Füčķīņ 🖤 Çhêāťęř§ 😈' از @sparkle_every_day به @Fuckin_cheaters
  • تغییر نام کاربری کانال 'Spurs' از @FC_Wolves به @Tottenham_UK
  • تغییر نام کاربری کانال 'رمیصامقاومة' از @ketab_khann به @Palestiine_ir
  • تغییر نام کاربری کانال 'Amir Eslamyan امیر اسلامیان' از @soheilrahmani به @AmirEslamyan