آذربایجان غربی - سرویس اشتراک تلگرام

۱۰ کانال برتر شهر ارومیه در تلگرام

Aug. 20, 2017, 3:14 p.m.

لیست کانال های تلگرام به تفکیک شهر ، امروز به معرفی کانال های مطرح شهر ارومیه می پردازد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'Плохой лейтенант' از @bad_lt به @BAD_LT
  • تغییر نام کاربری کانال 'Eli_sweetcake' از @elisweetcake به @Elisweetcake
  • تغییر نام کاربری کانال 'عاشقایپرنده زاهدان' از @parand_zahdan به @PARAND_ZAHDAN
  • تغییر نام کاربری کانال 'تیم باور قدرتمند' از @lawofattraction1 به @Lawofattraction1
  • تغییر نام کاربری کانال '👑ARXITEKTURA👑' از @arxitekturauzb به @ArxitekturaUZB
  • تغییر نام کاربری کانال 'مزاجيۃ 🇮🇶' از @aohem به @AOHEM
  • تغییر نام کاربری کانال 'روزنه اي به حقوق' از @rozaneibehoghogh به @Rozaneibehoghogh