اقتصاد به زبان ساده - سرویس اشتراک تلگرام

لیست برترین کانالهای اقتصادی تلگرام

July 22, 2017, 3:17 p.m.

چهارمین بسته برترین کانالهای تلگرام، به بخش اقتصادی اختصاص دارد، که در ادامه ملاحظه می نمایید

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال '🌟ستاره شهر اردستان 🌟' از @setarehardestan به @setarehArdestan
  • تغییر نام کاربری کانال 'فیلم سینمایی آن ها' از @aanhamove به @AANHAmove
  • تغییر نام کاربری کانال '😷رزومه و استخدامی فنی و مهندسی😷' از @resumeengineeringtechnicalbank به @ResumeEngineeringTechnicalBank
  • تغییر نام کاربری کانال 'Торчебосины' از @torcheboss به @torcheBoss
  • تغییر نام کاربری کانال 'pindah yaa' از @Hornyaf به @hornyaf
  • تغییر نام کاربری کانال 'أبيات شعرية' از @s_y_r_i_a_2011 به @S_Y_R_I_A_2011
  • تغییر نام کاربری کانال 'ShirinKam' از @xshirinkamx به @XShirinkamX