اقتصادنیوز - سرویس اشتراک تلگرام

لیست برترین کانالهای اقتصادی تلگرام

July 22, 2017, 3:17 p.m.

چهارمین بسته برترین کانالهای تلگرام، به بخش اقتصادی اختصاص دارد، که در ادامه ملاحظه می نمایید

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'تراختورنیوز' از @TrakhtorNews به @trakhtornews
  • تغییر نام کاربری کانال 'ت👑اج ڪادو_صفدری' از @taj_kado به @TAJ_Kado
  • تغییر نام کاربری کانال 'رضوان الله فیضاني' از @faizani10 به @Faizani10
  • تغییر نام کاربری کانال 'اخبار مازندران' از @north_news به @North_news
  • تغییر نام کاربری کانال '📱SSH E VPN📱' از @vpnessh به @VPNESSH
  • تغییر نام کاربری کانال 'EkruBests Outlet' از @umisoutlet به @Umisoutlet
  • تغییر نام کاربری کانال 'ϋ̈' از @a_l_s_h_a_o_k به @A_l_s_h_a_o_k