الآن نیوز 🕊 - سرویس اشتراک تلگرام

۱۰ کانال برتر شهر بیرجند در تلگرام

Sept. 23, 2017, 12:58 p.m.

لیست کانال های تلگرام به تفکیک شهر ، امروز به معرفی کانال های مطرح شهر بیرجند می پردازد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'liya’s pretty thought' از @spidaytears به @sunrosie
  • تغییر نام کاربری کانال 'Houkai Impact 3' از @HonkaiImpact3chan به @HI3chan
  • تغییر نام کاربری کانال 'потом придумаю' از @potom_pridumay_0 به @ppridumaay
  • تغییر نام کاربری کانال 'چنل رسمی محمدشوهاز' از @mohamad_shohaz_official به @mohammad_shohaz
  • تغییر نام کاربری کانال 'MEGATRON' از @zh_amn به @megaatroon
  • تغییر نام کاربری کانال 'اشترك' از @bbb7iii به @bbb6iii
  • تغییر نام کاربری کانال 'OSINTO' از @imonfire_official به @osinto