اورمیه جوان - سرویس اشتراک تلگرام

۱۰ کانال برتر شهر ارومیه در تلگرام

Aug. 20, 2017, 3:14 p.m.

لیست کانال های تلگرام به تفکیک شهر ، امروز به معرفی کانال های مطرح شهر ارومیه می پردازد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'WA-Analyst' از @Analysts1 به @analysts1
  • تغییر نام کاربری کانال '‌‌‌‌『†←عرور قلبي→†』' از @eroore_ghalbii به @Eroore_ghalbii
  • تغییر نام کاربری کانال 'TATTOO👽' از @tattomohammad به @Tattomohammad
  • تغییر نام کاربری کانال 'Chalecos amarillos Argentina' از @chalecosamarillosargentina به @ChalecosAmarillosArgentina
  • تغییر نام کاربری کانال 'https://t.me/Khadem_AlFirooz' از @khadem_alfirooz به @Khadem_AlFirooz
  • تغییر نام کاربری کانال '🇲🇾THIS IS ANFIELD Malaysia 🇲🇾' از @malaysianliverpudlian به @MalaysianLiverpudlian
  • تغییر نام کاربری کانال 'كلماツ 💕' از @drr4u به @Drr4u