دانلود محتویات - سرویس اشتراک تلگرام

دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام

Aug. 18, 2017, 6:41 a.m.

با استفاده از امکان جدید تله وال میتوانید محتویات کانال تلگرامی مورد نظر خود را به راحتی به صورت یک بسته دانلود کنید

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'باشگاه رایا' از @rayaclub به @rayaclub
  • تغییر نام کاربری کانال 'Sher 0 Ver Times' از @sherovertimes به @SheroverTimes
  • تغییر نام کاربری کانال 'پیروان (رسول اللّه )' از @allaheslam به @ALLAHeslam
  • تغییر نام کاربری کانال 'ㅤ' از @Vibe_Nation به @V1be_N4t10N
  • تغییر نام کاربری کانال 'اقامت در ترکیه' از @turkiyegel به @Turkiyegel
  • تغییر نام کاربری کانال '🇮🇷کیلگرهڪ🇮🇷' از @killgerhack به @KillgerHack
  • تغییر نام کاربری کانال 'بندقية مقآوم 💚 🇵🇸' از @shektadm به @bndkia