دانلود محتویات - سرویس اشتراک تلگرام

دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام

Aug. 18, 2017, 6:41 a.m.

با استفاده از امکان جدید تله وال میتوانید محتویات کانال تلگرامی مورد نظر خود را به راحتی به صورت یک بسته دانلود کنید

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال '7030' از @haftaadsee به @apir7030
  • تغییر نام کاربری کانال 'casual hooligans' از @Dreammm1012 به @casualhooligans
  • تغییر نام کاربری کانال 'کانال روزنامه وطن امروز' از @vatanemrooz به @vatanemrooz_ir
  • تغییر نام کاربری کانال 'R2' از @SEPE_ART به @R2_eSports
  • تغییر نام کاربری کانال 'روائ؏ الفگر الإسلامي' از @FekrandDawh به @Fekreslam
  • تغییر نام کاربری کانال '💰Gangsta Crackers💰' از @UNIBLOCK به @gangsta_crackers
  • تغییر نام کاربری کانال '💦💦🔥💦💦' از @Sessssssssssxxxxy به @XxjoratHaqiqatxX