زلزله۹۶ - سرویس اشتراک تلگرام

بازتاب زلزله کرمانشاه درتلگرام (درحال بروزرسانی)

Nov. 13, 2017, 2:35 p.m.

متاسفانه به دنبال وقوع زلزله شدید در کرمانشاه تعدادی از هموطنانمان عزیزمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'راهبرد' از @rahbordchannel به @RahbordChannel
  • تغییر نام کاربری کانال 'عروس سرای رویا فراهانی' از @royafarahani20 به @Royafarahani20
  • تغییر نام کاربری کانال 'سواعد المحبة والاخاء' از @mmmmohamme به @MMMmohamme
  • تغییر نام کاربری کانال 'Setoraofficial' از @setoraofficial به @Setoraofficial
  • تغییر نام کاربری کانال 'HIPORAPهیپورپ' از @hiporap_com به @HipOrap_com
  • تغییر نام کاربری کانال 'Мозгофф.нет' از @mazgovhet به @mazgovHet
  • تغییر نام کاربری کانال 'Pdfbasket' از @Estore33_com به @pdfbasket