نحوه دانلود کانال - سرویس اشتراک تلگرام

نحوه دانلود کانال های تلگرام در تله وال

Aug. 19, 2017, 4:45 p.m.

در این مطلب قصد داریم شما را با نحوه دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام در سایت تله وال آشنا نماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'ايران سبز من' از @iranesabzeman به @irane_sabze_man
  • تغییر نام کاربری کانال '👑ArmanDL🎶 (Dl Record Company)👑' از @Armandl1374 به @Armandl74
  • تغییر نام کاربری کانال 'شیپورتایباد.تربت جام.باخرز' از @sheypoor_taybadbakharz به @sheypoor_t_tj_bakharz
  • تغییر نام کاربری کانال 'بن بست بسکتبال' از @basketballsemnan به @bonbastbasketball
  • تغییر نام کاربری کانال 'کانال رسمی فرشادسرخوش' از @farshadsarkhosh0431 به @farshadsarkhosh043111
  • تغییر نام کاربری کانال 'الخيال🌿' از @Lifedo به @Life170
  • تغییر نام کاربری کانال '🌐Gal_Sarbiya🌐' از @GAL_SARBIYA به @gal_Sarbiya