نحوه دانلود کانال - سرویس اشتراک تلگرام

نحوه دانلود کانال های تلگرام در تله وال

Aug. 19, 2017, 4:45 p.m.

در این مطلب قصد داریم شما را با نحوه دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام در سایت تله وال آشنا نماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'Horror Land™' از @ScaryWoods به @HorrorsLand
  • تغییر نام کاربری کانال 'غيّمة ..' از @Hajeraljble به @elmutairet
  • تغییر نام کاربری کانال 'ASTERISM' از @undderstars به @jungmoslovebot
  • تغییر نام کاربری کانال 'کلید طلایی' از @kellide_tallaee به @keellide_talaee
  • تغییر نام کاربری کانال '🔥 Hacking Burner 🔥' از @Hacking_Netflix_Free_Accounts به @Hacking_Official_Channel
  • تغییر نام کاربری کانال 'ن' از @Dosri6 به @dousrri
  • تغییر نام کاربری کانال 'چالشگاه' از @doniay_khande به @chaleshgahhh