نحوه دانلود کانال - سرویس اشتراک تلگرام

نحوه دانلود کانال های تلگرام در تله وال

Aug. 19, 2017, 4:45 p.m.

در این مطلب قصد داریم شما را با نحوه دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام در سایت تله وال آشنا نماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'ناب‌ترین 🎼 موسیقی ایرانی' از @sazavazir به @SazAvazIR
  • تغییر نام کاربری کانال 'PrintHoorosh' از @printhoorosh به @PrintHoorosh
  • تغییر نام کاربری کانال 'DACHA_001' از @jinni_v0yim به @Jinni_v0yim
  • تغییر نام کاربری کانال '🇺🇿 ®.®.© 🇺🇿' از @dior_replani_repi به @Dior_Replani_Repi
  • تغییر نام کاربری کانال 'مديريت تحول' از @management1113 به @Management1113
  • تغییر نام کاربری کانال 'پارادوڪس ؏شق' از @paradox_of_love به @Paradox_of_Love
  • تغییر نام کاربری کانال '[Ω៛:-{NOLOVE}-:៛Ω]' از @nolove_a_r به @NOLOVE_A_r