نظر - سرویس اشتراک تلگرام

تغییر کانال تلگرام ستاد رییس جمهور

July 18, 2017, 1:38 p.m.

رسانه رسمی ستاد آقای روحانی به صورت کلی از @rouhani96ir به @nazar تغییر هویت داد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'کانال،افزایش،سرمایه،اصلی،کدال،(نیاز همه سهامداران)،شستا،تجارت،تپکو،خگستر،شبندر،شپنا،وبملت،بترانس،آر' از @Afzayeshb به @Afzayeshbors
  • تغییر نام کاربری کانال '🐰ДЗ😱🥳' از @DZZZZnmu به @DZzzzZaets
  • تغییر نام کاربری کانال 'Abramov Прогнозы на спорт' از @alexander_osipov_official به @abramov_top
  • تغییر نام کاربری کانال 'نهادهای دانشجویی دانشگاه یزد' از @yusgroups به @yus_in
  • تغییر نام کاربری کانال 'کتابخانه مجازی 📚' از @PDFBaaz به @VIRLibrary
  • تغییر نام کاربری کانال 'Hoshi Studio' از @honoshiyu به @HonoShiYu
  • تغییر نام کاربری کانال 'UFDUB.COM GROUP' از @ufdub به @UFDUB