پرمخاطب - سرویس اشتراک تلگرام

کانال های میلیونی تلگرام

July 16, 2017, 3:36 p.m.

تعداد کانال های میلیونی تلگرام به ۱۵ عدد رسید که در این خبر میخواهیم این کانال ها را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'Rez.azad' از @reza_azad به @rez1_azad
  • تغییر نام کاربری کانال 'بنت القصيّد' از @mniera66554400 به @alazmi84
  • تغییر نام کاربری کانال '— ҂ BIOs ִֶָ' از @KITTENOISE به @lovetaehyungs
  • تغییر نام کاربری کانال 'Filimo52' از @filimo552 به @filimo554
  • تغییر نام کاربری کانال 'مهدی مبارز' از @masire_dorost به @m_mahdi_mobarez
  • تغییر نام کاربری کانال 'big d energy' از @drunkinsadness به @dickyoung
  • تغییر نام کاربری کانال 'маленькая звездочка💘🍃' از @peh4ik به @lyaomin