کانال های تازه تاسیس - سرویس اشتراک تلگرام

گزارش آماری کانال های تلگرام در مهرماه ۹۶

Oct. 19, 2017, 2:21 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در مهرماه ۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

گزارش آماری کانال های تلگرام - آذر ماه ۱۳۹۶

Dec. 20, 2017, 3:21 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در ماه آذر ۱۳۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

چه تعداد کانال تلگرام برای زلزله کرمانشاه ایجاد شد

Nov. 15, 2017, 10:40 p.m.

بعد از حادثه غم انگیز زلزله در استان کرمانشاه کاربران تلگرام نیز کانال هایی را به منظور اطلاع رسانی و یا کمک رسانی هموطنان خود ایجاد نمودند.

گزارش آماری کانال های تلگرام در آبان ماه ۹۶

Nov. 20, 2017, 12:54 p.m.

روند ثبت کانال های تلگرام و کانال های تازه تاسیس در آبان ۱۳۹۶ را در این گزارش خدمت شما عزیزان عرض مینماییم.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'ڛنيوريتآ 💜💭' از @lzahal به @retal98
  • تغییر نام کاربری کانال 'خوافه' از @saja1998k به @lsaai
  • تغییر نام کاربری کانال 'کانال رسمی کمیته كراس فيت استان كرمان' از @crossfitkerman به @CrossFitKerman
  • تغییر نام کاربری کانال 'آرایشی بهداشتی آروین' از @arayshibehdashtiarvin به @ArayshibehdashtiArvin
  • تغییر نام کاربری کانال 'قناة ام أبيها للقصائد المكتوبه' از @nooralhseenn به @noorAlhseenn
  • تغییر نام کاربری کانال '(نبض بازار)' از @kif_va_kafshe به @Kif_va_kafshe
  • تغییر نام کاربری کانال 'Padena Polymer Co. دانش بنیان تولیدی' از @padenapolymer به @PadenaPolymer