۱۰آبان - سرویس اشتراک تلگرام

ترین های کانال های تلگرام ۱۰ آبان ۱۳۹۶

Nov. 2, 2017, 12:57 p.m.

با بسته 'ترین های کانال های تلگرام' در خدمت شما عزیزان هستیم. روز گذشته (۱۰ آبان ۹۶) در تلگرام چه گذشت و کدام مطالب بیشتر دیده شد.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'فعالان محیط زیست در ایران' از @Havaietazeh به @EnvironmentalActivistsIran
  • تغییر نام کاربری کانال 'عکس های جذاب' از @akshayejazab1 به @Akshayejazab1
  • تغییر نام کاربری کانال 'Sam Exchange صرافی‌سام' از @samexchange به @SamExchange
  • تغییر نام کاربری کانال 'Путешествия из Украины' از @travelsinfo به @travelsInfo
  • تغییر نام کاربری کانال 'SKY+' از @sskkyy2000 به @SsKkYy2000
  • تغییر نام کاربری کانال 'دلارام 💙' از @comforter_text به @Comforter_text
  • تغییر نام کاربری کانال 'قصر گل' از @ghasregol_rahimi به @Ghasregol_rahimi