۲۹مهر - سرویس اشتراک تلگرام

ترین های کانال های تلگرام ۲۹ مهر ۱۳۹۶

Oct. 22, 2017, 3:06 p.m.

با بسته 'ترین های کانال های تلگرام' در خدمت شما عزیزان هستیم. روز گذشته (۲۹ مهر ۹۶) در تلگرام چه گذشت و کدام مطالب بیشتر دیده شد. کانال های تلگرام فعال در حوزه شرط بندی همچنان در لیست پربازدیدترین کانال های تلگرام هستند.

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'My lovely corner' از @ssmeo به @mavvss
  • تغییر نام کاربری کانال 'stàrious dè dilara ✰' از @punyadila به @rosiesgarden
  • تغییر نام کاربری کانال 'zoro’s sword' از @detroitssmash به @satubulanjuni
  • تغییر نام کاربری کانال 'نگآرینه🍃' از @negaarinnetrm به @negarrinee
  • تغییر نام کاربری کانال 'Trendz🏿' از @trendz1 به @trendz234
  • تغییر نام کاربری کانال '@ryujin' از @tempatmuberteduh به @ryujinsland
  • تغییر نام کاربری کانال 'kosong' از @LCVEPICHY به @kosongmen