جستجوی مطلب - جستجوی مطلب - Tele-Wall - سرویس اشتراک تلگرام فردوسی #فردوسی

جستجو حداکثر در بین پیام های هفته اخیر اتفاق خواهد افتاد

1667 مورد یافت شد

مشاهده 20 پیام آخر از 1667 پیام :
  1
  معلمی گفت توانا بود هرکه..؟ دانش آموزی ادامه داد "توانا بود هرکه دارا بود" ز ثروت دل پیر برنا بود تهی دست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را "توانا بود هرکه دانا بود" 💔


  191
  . نامه ی یعقوب لیث صفاری به خلیفه ی وقت اعراب . . {{ من فرزند ازادگان جم نژاد و صاحب ارث پادشاهان ایرانم و زنده کننده انچه ازعزت انانکه از میان رفته و طول ایام قدیم بر انها قلم فراموشی کشیده است. من اشکارا خواهان انتقام آنانم و اگر کسی از حق ایشان چشم پوشد من چشم نخواهم بست.درفش کاویان با من است و امیدوارم که به فر ان بر تمامی ملل برتری یابم پس به همه اعراب بگوی پیش از پشیمانی اماده خلع شوید ما به قهر و طعن نیزه ها و ضرب شمشیرها شما را حکومت دادیم و پدران ما پادشاهی را به شما دادند اما شما به شکر نعمت ها وفا نکردید. پس بازگردید به حجاز سرزمین خود برای خوردن سوسمار و چرانیدن گوسفندان وانگاه به یاری شمشیر و نوک قلم من بر تخت پادشاهان خواهم نشست}} منبع: کتاب قهرمان استقلال ایران ص238 . . یعقوب لیث کسی بود که در سال ۲۵۴ هجری، دولت مستقل ایران را در شهر زرنج سیستان تاسیس کرد و تازیان را از ایران بیرون کرد و اولین دولت مستقل ایرانی را بعد از یورش تازیان را برپا کرد و مشغول بازسازی فرهنگ ایرانی و زبان ایرانی شد او زبان پارسی دری را زبان رسمی کشور اعلام کرد و دستور داد این زبان در تمام ارگان های دولتی جایگزین زبان عربی شد او دستور داد تا تاریخ کهن ایرانی از نخست تا زمان یزدگرد سوم دوباره گرداوری شود و با این کارش باعث نجات فرهنگ و تاریخ ایران شد. از نظر من او حتی از فردوسی هم با ارزش تر است زیرا اگر شمشیر او نبود که تازیان را بیرون کند و زبان پارسی و تاریخ ایرانی را دوباره زنده کند حتی فردوسی هم که بعد از او به دنیا امد نمیتوانست به پارسی سخن بگوید و خود را ایرانی بداند… . . @without_islam👈👈👈


  0
  مثبت ۱۸ ح‌سین ق‌دیانی: درست حدس زده‌اید اتفاقا! این یک عکس «مثبت ۱۸» است! یک عکس شب جمعه‌ای! پس برویم «کمیل» بخوانیم! از زبان «امیر»ی که با قشر «کارگر» مهربان بود! بگذار سخن به صراحت بگویم! کمر کارگر، جای شعارنویسی نیست؛ آن‌هم این‌گونه خشن! اگر این کار را با کارگر «دولت» کرده، وای بر این دولت! و اگر «حکومت» وای بر این حکومت! من که گمان نکنم از دل شاهنامه‌ی فردوسی و دیوان حافظ و گلستان سعدی و رباعیات خیام و مثنوی مولانا، بتوان به چنین افتخاری رسید؛ کتک‌زدن کارگر بیکار! پس «مزن بر سر ناتوان، دست زور»! آقای روحانی! قرار بود؛ هم چرخ کارخانه‌ها بچرخد، هم چرخ هسته‌ای؟! آن‌وقت به شهادت این بدن سرخ کارگر؟! احسنت بر شما! احسنت بر جمهوری اسلامی! احسنت بر وزارت کشور! احسنت بر نیروی انتظامی! من اصلا فرض می‌کنم که کارگر کتک‌خورده، نه بسیجی آماده‌ی اعزام به شام بوده، نه فرزند شهید، نه انقلابی و نه هیچی! باز هم شما حق نداشتید اعتراض کارگر بیکار بی‌حقوق را، هم‌چین پاسخ دهید! این است «جذب حداکثری»؟! آقای آملی! این آیا اسمش «ظلم» نیست؟! اگر نه، فاتحه‌ی این نظام را باید خواند! و اگر آری، فاتحه‌ی قوه‌ی قضا را! که به متن وبلاگی علیه خودش حساس است و به این شعارنویسی در بدن کارگر، نه! دولتی بوده یا حکومتی؛ بشکند آن دستی که زورش را به جای گردن کلفت مدیران شاسی‌بلند نجومی‌بگیر، به تن رنجور کارگر بدبخت می‌رساند! با بیگانه، تعامل چو برجام و با کارگر هم‌وطن، این‌همه وحشیانه؟! این‌جا «جمهوری اسلامی» است؟! خجالت نمی‌کشید شماها؟! حیا ندارید؟! ترس از خدا ندارید؟! و من می‌خواهم ببینم اگر به خودتان ۲ سال پشت‌بند هم حقوق ندهند، آیا اعتراض نمی‌کنید؟! و شاکی نمی‌شوید؟! و عنان از کف نمی‌دهید؟! اولین روز محرم است! و من اگر این متن را نمی‌نوشتم، حتم دارم در بریدن سر «حسین‌ بن علی» با اشقیا شریک جرم بودم! که «سیدالشهدا» آن امام آزاده و آن پیشوای حر، قیام نکرد الا علیه ظلم و بی‌عدالتی! @ghete26 https://www.instagram.com/p/BZUgHKXhBIO/ ح‌سین ق‌دیانی ✒ مثبت ۱۸ ح‌سین ق‌دیانی: درست حدس زده‌اید اتفاقا! این یک عکس «مثبت ۱۸» است! یک عکس شب جمعه‌ای! پس برویم «کمیل» بخوانیم! از زبان «امیر»ی که با قشر «کارگر» مهربان بود! بگذار سخن به صراحت بگویم! کمر کارگر، جای شعارنویسی نیست؛ آن‌هم این‌گونه خشن! اگر این کار را با کارگر «دولت» کرده، وای بر این دولت! و اگر «حکومت» وای بر این حکومت! من که گمان نکنم از دل شاهنامه‌ی فردوسی و دیوان حافظ و گلستان سعدی و رباعیات خیام و مثنوی مولانا، بتوان به چنین افتخاری رسید؛ کتک‌زدن کارگر بیکار! پس «مزن بر سر ناتوان، دست زور»! آقای روحانی! قرار بود؛ هم چرخ کارخانه‌ها بچرخد، هم چرخ هسته‌ای؟! آن‌وقت به شهادت این بدن سرخ کارگر؟! احسنت بر شما! احسنت بر جمهوری اسلامی! احسنت بر وزارت کشور! احسنت بر نیروی انتظامی! من اصلا فرض می‌کنم که کارگر کتک‌خورده، نه بسیجی آماده‌ی اعزام به شام بوده، نه فرزند شهید، نه انقلابی و نه هیچی! باز هم شما حق نداشتید اعتراض کارگر بیکار بی‌حقوق را، هم‌چین پاسخ دهید! این است «جذب حداکثری»؟! آقای آملی! این آیا اسمش «ظلم» نیست؟! اگر نه، فاتحه‌ی این نظام را باید خواند! و اگر آری، فاتحه‌ی قوه‌ی قضا را! که به متن وبلاگی علیه خودش حساس است و به این شعارنویسی در بدن کارگر، نه! دولتی بوده یا حکومتی؛ بشکند آن دستی که زورش را به جای گردن کلفت مدیران شاسی‌بلند نجومی‌بگیر، به تن رنجور کارگر بدبخت می‌رساند! با بیگانه، تعامل چو برجام و با کارگر هم‌وطن، این‌همه وحشیانه؟! این‌جا «جمهوری اسلامی» است؟! خجالت نمی‌کشید شماها؟! حیا ندارید؟! ترس از خدا ندارید؟! و من می‌خواهم ببینم اگر به خودتان ۲ سال پشت‌بند هم حقوق ندهند، آیا اعتراض نمی‌کنید؟! و شاکی نمی‌شوید؟! و عنان از کف نمی‌دهید؟! اولین روز محرم است! و من اگر این متن را نمی‌نوشتم، حتم دارم در بریدن سر «حسین‌ بن علی» با اشقیا شریک جرم بودم! که «سیدالشهدا» آن امام آزاده و آن پیشوای حر، قیام نکرد الا علیه ظلم و بی‌عدالتی! #حسین_قدیانی کانال تلگرام: telegram.me/ghete26


  7
  ‍ 🍃 🍃اول مهرماه زادروزخسروخوبان استاد شجریان مجله فرهنگی هنری  https://telegram.me/akkasan دل اواز ایران.......سیاوش.........بزرگمرد اواز ایران......طنین ربنایت در زیباترین...ماه نزدیکي خدا واستقبال اسماني از سفره ي پرودگار...ان هنگام که دلشدگان بسوي راز ونیاز میشتابند وطنین ربنایت نوید ازادي از بند بندگي اهریمن وپرواز به ملکوتي بسوي او.....استادا...بزرگا....هنر ایرانمهر.....تودر مهر امدي ومهررا با صدایت بر اسمان ایران باراندي.....از دستان.....چون دلارام میزند شمشیر.......تا....بر استان جانان گرسر توان زد..........تا شب وسکوت........به کویر رفتم وتاریخ را دیدم در لوت ونمک با ستارگانت...........با صدایت تاریخ سرزمینم را.....با دشتیت به...فایز رفتم وشروه خواني کردم......وتاریخ را دیدم در زنجموره هاي غمگنانه این سرزمین که در زیر سم ستوران کژ اندیش......نالیدند ودر زخمه هاي تار وسه تار وبربط....اواشدند ودرتو....اواز.....اري استادا......درزماني که کژخواهان وبداندیشان اواهاي اسماني را برما پلید دانستند....اواي زیباي ني عندلیبي و صداي ملکوتیت....سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند...را خواندي واوازت شد صداي ایرانمهر........وانجا که گفتي ما گدایان خیل سلطانیم....نمیدانم از کدام اوازت بخوانم که گفتي مارا همه شب نمیبرد خواب وبااین ابیات صداي سخن عشق شدي....وحالا که افسانه وققنوس....وسیمرغ..... .ایرانمهر......خاوران ایران به تو اواز ایران وبه صداي مردم ایران ان پیر مرد شوخ چشم...برادر شوسیانش....اخوان ثالت ان فردوسی مرد زمانل میبالد..........ونه تنها سرافرازین بلکه نامتان صدایتان وهمه بودنتان تاریخ زنده ي این سرزمینید......تا انجا که.......تنها صداست که میماند........بزرگمردا.........پرکن پیاله را.......✨ شهرزادمحمدي1/مهر/96 شنبه 24:13🌱🌹 .مجله فرهنگی هنری  https://telegram.me/akkasan مجله فرهنگی هنری این کانال باهدف : همدلی و تاثیرپذیری جریانات فکری بمنظور خلق ایده های ناب برای تصمیم سازیهای جاری و متاثر از اندیشه های متعالی شکل یافته است .


  38
  بازی ایران و دانمارک سال 2003 دقیقه آخر نیکبخت فکرمیکنه بازی تموم شده توپ رو با دست میگیره. داور پنالتی میگیره ولی.... 🎯مدرسه کسب و کار فردوسی (دانش آموزی) 🆔 @ferdowsisummerschool


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  7
  🔴 استخدامی 🔴استخدام نیروی نظامی و کارمند در #نیروی_زمینی_ارتش 📋نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل و تأمین نیروی انسانی خود از بین جوانان متخصص، مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر داوطلب استخدام افسری به صورت نظامی پیمانی (پنج ساله) و کارمند علمی و تجربی (شش ساله) وفق ماده 33 قانون آجا استخدام می نماید. 🔻استانهای مورد نیاز: #خراسان_رضوی ، #کرمان، #خوزستان، #آذربایجان_غربی ،#همدان ، #خراسان_شمالی ، #گلستان ، #کرمانشاه ، #تهران ، #آذربایجان_شرقی ، #اردبیل ، #سیستان_و_بلوچستان ، #اصفهان ، #خراسان_جنوبی ، #فارس ، #ایلام، #لرستان ، #زنجان ، #قزوین ، #کردستان ، #سمنان 🔻مقطع تحصیلی مورد نیاز 🔹دیپلم، کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد 🔻رشته های مورد نیاز عمران، معماری، رایانه، برق، بهداشت محیط، بهداشت عمومی،بهداشت حرفه ای، دامپزشک، سلامت دهان و دندان، فوریت های پزشکی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، مکانیک، انگلیسی، پزشکی،دندانپزشکی، مهندسی تسلیحات،مهندسی کشاورزی، صنایع، مامایی،زیست شناسی، رادیولوژی، پرستاری، علوم تغذیه، صنایع غذایی 🔸مهلت ثبت نام : تا 25 مهر 96 ✅حوزه های ثبت نام : ۱) اردبیل – بزرگراه شهدا – ایستگاه سرعین – جنب پادگان شهید چمران – دفتر جذب و عضویابی استان اردبیل. تلفن: ۳۳۷۱۰۱۲۲-۰۴۵ ۲) ارومیه – خیابان ارتش- جنب قرارگاه منطقه ای شمال غرب-دفتر جذب و عضویابی استان آذربایجان غربی. تلفن: ۳۳۴۳۸۸۱۰- ۰۴۴ ۳) اصفهان – سه راه حکیم نظامی – جنب کلینیک فجر – دفتر جذب و عضویابی قرارگاه ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری. تلفن: ۳۶۲۰۲۰۳۳ -۰۳۱ ۴) اهواز-امانیه- خیابان فلسطین- جنب بیمارستان رازی- دفتر جذب و عضویابی قرارگاه منطقه ای جنوب غرب نزاجا. تلفن: ۳۳۳۳۰۵۷۴– ۰۶۱ ۵) ایلام – میدان معلم – خیابان پیام – انتهای کوچه پیام ۴ – دفتر جذب و عضویابی استان ایلام. تلفن:۳۲۲۲۴۲۴۴-۰۸۴ ۶) بروجرد – خ شهید قندی –جنب دژبان شهر–روبروی شهرداری منطقه ۱ – دفتر جذب و عضویابی شهرستان بروجرد. تلفن: ۴۲۶۶۰۰۳۳ – ۰۶۶ ۷) بیرجند – خیابان ارتش – روبروی اداره اطلاعات استان(سه راهی عدل)- دفتر جذب و عضویابی استان خراسان جنوبی. تلفن: ۳۲۲۲۲۰۰۹ – ۰۵۶ ۸) بجنورد – خیابان فردوسی جنوبی – دفتر جذب و عضویابی استان خراسان شمالی. تلفن: ۳۲۳۱۸۲۸۱ – ۰۵۸ ۹) تبریز – انتهای خیابان ارتش جنوبی– دفتر جذب و عضویابی استان آذربایجان شرقی . تلفن: ۳۵۴۲۰۶۳۰ – ۰۴۱ ۱۰ ) تهران – میدان حر- خیابان امام خمینی – نرسیده به تقاطع کمالی- دفتر جذب و عضویابی فرماندهی آماد و پشتیبانی. تلفن: ۶۶۴۶۷۶۰۹ – ۰۲۱ ۱۱) تهران- اتوبان فتح– سه راهی شهریار– جنب پادگان پشتیبانی منطقه ۳ ذوالفقار– دفتر جذب و عضویابی پشتیبانی منطقه ۳ . تلفن: ۶۶۲۸۴۷۸۶- ۰۲۱ ۱۲) خرم آباد – . تلفن: ۳۳۳۰۹۰۰۳ – ۰۶۶ ۱۳) شاهرود . تلفن: ۳۲۲۲۹۰۹۴ – ۰۲۳ ۱۴) شیراز –. تلفن:۳۲۳۳۷۱۲۶ – ۰۷۱ ۱۵ ) زنجان – . تلفن: ۳۳۵۳۸۰۶۰ – ۰۲۴ ۱۶ ) زاهدان – . تلفن: ۳۳۲۳۹۰۸۲- ۰۵۴ ۱۷) قزوین استان قزوین . تلفن:۳۳۳۲۲۴۶۹ – ۰۲۸ ۱۸ ) کرمان – . تلفن: ۳۲۲۶۷۷۵۷ – ۰۳۴ ۱۹) کرمانشاه- تلفن:۳۷۲۳۱۸۱۸ – ۰۸۳ ۲۰ ) گرگان – تلفن: ۳۲۲۲۹۴۹۹ – ۰۱۷ ۲۱ ) مشهد– رضوی. تلفن: ۳۸۵۲۵۵۵۹ – ۰۵۱ ۲۲) همدان- . تلفن: ۳۴۲۲۲۵۲۵-۰۸۱ ۲۳) سنندج – میدان ارتش . تلفن: ۳۳۱۱۱۶۰۶-۰۸۷ ۲۴) دزفول– تلفن: ۴۲۴۲۲۲۰۷-۰۶۱ ۲۵) قوچان- تلفن۴۷۲۱۷۴۹۵ – ۰۵۱ 🆔 @kalay_mazany


  62
  دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای توسعه دانش و کاربرد پژوهشهای حوزه مغز انسان، اقدام به برگزاری مدرسه پاییزه با عنوان 🔸Brain Reseach 2017🔸میکند. این مدرسه پاییزه، 18 الی 22 آذرماه، در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. 📌 جزئیات بیشتر در خصوص کارگاه های این دوره آموزشی و همچنین چگونگی ثبت نام علاقه مندان در آن، به زودی در کانال زیر اعلام خواهد شد. ضمناً در این کانال، اطلاعات مقدماتی در خصوص عناوین آموزشی، به زبان ساده در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. https://t.me/brainresearch2017_fum BrainResearch2017_FUM کانال خبری و آموزشی مدرسه پاییزه پژوهش های کاربردی در حوزه مغز انسان با عنوان "Brain Research 2017" 18 الی 22 آذرماه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ارتباط با مدیر کانال: @gharib_Z لینک کانال: https://t.me/brainresearch2017_fum


  23
  سلام دوباره . عزیزانم شما رو به خواندن چند بیت شعر فوق العاده از شاهنامه ی حضرت فردوسی دعوت میکنم. بخشی از سخنان غم انگیز خسروپرویز به فرستادگان شیرویه . ز بی‌دانشی این نیاید پسند ندانی همی راه سود از گزند چو از هر سوی بازخوانی سپاه گشاده ببیند بداندیش ، راه که ایران چوباغیست خرّم بهار شکفته همیشه گل کامگار پراز نرگس و نار و سیب و بهی چو پالیز گردد ز مردم تهی سپرها یکایک ز بن برکنند همه شاخِ نار و بهی بشکنند سپاه و سلیحست دیوار اوی به پرچینش بر نیزه‌ها خار اوی اگر بفگنی خیره دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ نگر تا تو دیوار او نفگنی دل و پشت ایرانیان نشکنی کزان پس بود غارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشهٔ بد منه در میان چو سالی چنین بر تو بر بگذرد خردمند خواند تو را بی‌خرد من ایدون شنیدم کجا تو مهی همه مردم ناسزا را دهی چنان دان که نوشین روانِ قباد به اندرز این کرد در نامه یاد که هرکو سلیحش به دشمن دهد همی خویشتن رابه کشتن دهد که چون بازخواهد کش آید به کار بداندیش با او کند کارزار هر آنکس که گیتی به بد نسپرد به مغز اندرون باشد او را خرد Mehranpazyar


  68
  معرفی چند کانال ارزشمند فرهنگی ⬇️⬇️⬇️⬇️ کتاب و نویسندگان بزرگ @fahrenheit40book فلسفی/ادبی @Vaakonesh گزیده ای از شعر و نثر فارسی @Sarabestan شاهنامه فردوسی @Ferdosiibozorg انتشارات لوگوس @Irlogos گذری و نظری در فرهنگ مردم @Farhangemardom یادداشت های زبان شناسی @Lingupedia زبان شناسی همگانی @linguiran نورومیتولوژی @Neuromythology شرح قصائد خاقانی @Khaghanieshervani آگاهی و خرد @Narrowminded کانال تخصصی ایران شناسی @Vatanpooyan کمپین ملی عروسک های بومی و محلی @Iranianhandmadedolls ناشر کتاب های کودک، نوجوان و بزرگسال @peydayeshpublication اشتادان @eshtadan ارتباط جهت حضور در لیست @Ganj_ali


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  12
  معرفی چند کانال ارزشمند فرهنگی ⬇️⬇️⬇️⬇️ کتاب و نویسندگان بزرگ @fahrenheit40book فلسفی/ادبی @Vaakonesh گزیده ای از شعر و نثر فارسی @Sarabestan شاهنامه فردوسی @Ferdosiibozorg انتشارات لوگوس @Irlogos گذری و نظری در فرهنگ مردم @Farhangemardom یادداشت های زبان شناسی @Lingupedia زبان شناسی همگانی @linguiran نورومیتولوژی @Neuromythology شرح قصائد خاقانی @Khaghanieshervani آگاهی و خرد @Narrowminded کانال تخصصی ایران شناسی @Vatanpooyan کمپین ملی عروسک های بومی و محلی @Iranianhandmadedolls ناشر کتاب های کودک، نوجوان و بزرگسال @peydayeshpublication اشتادان @eshtadan ارتباط جهت حضور در لیست @Ganj_ali


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  0
  جملات دندان‌شکن و تکان‌دهنده کوتاه ؛ @maktobatmajazi داستان های شاهنامه فردوسی ؛@dastanhayeshahnameyeferdosi با کلاس حرف بزن ؛@matalebkhas1 فتوشاپو قورت بده! ؛@Learning_Ps ممنوعه های فروغ؛ شاملو؛ اخوان... ؛@ShabeMahtab213 دانـلـود رایــگان بازیــهای مــوبایل ؛@Apk_Smart موسیقی آرامش بخش شبانه ؛@piano_cafe اینجا یاد میگیری چطورصحبت کنی!!! ؛@ENSAN_2020 همه رو شبفته خودت کن ؛@montakhaab داستانڪ های ڪودڪانه ؛@ketabkoodak بدنسازی | sixpack | فیتنس ؛@iran_badan "دڪلمہـ هاے احساسـی عاشقانہـ" ؛@Sher_ketab بهترین متنهای ممنوعه وناب ؛@sotedlanhh *آموزش گام‌به‌گام قانون جذذذب* ؛@jazzbf کافه جامعه شناسی ؛@KhalilMirzaei لاکچرری ترین خاانه ها ؛@NamaBam فروغ و سهراب ؛@sheroaramesh مناطقی از جهان که تا حالا ندیدید ؛@gashtogozardarjahan چهره ها ؛@bozorganej کسب‌وکار / موفقیت / شادکامی ؛@MadareMosbat بيدارى ذهن و آرامش، مطالعه متون ناب ؛@BookPal اموزش همه تکنیک های نقاشی ؛@sevenarts_77 عاشقانه و شهرزاد ؛@asheghaneh_shahrzad4 مولانا | حافظ | سعدی | عشق و عرفان ؛@PardisParsi جـملاتـی از عـمـق جــان ؛@goftarniek شــــعر عــاشقانه ؛@do_betiy_tanz شیک ترین دکور آتلیه و عمارت عروس ؛@shahkarmarjandecor کاهش وزن | چربی سوزی | Fitness ؛@Salamati_Fitness زیباترین دوبیتی ها برای مشاعره ؛@GanjineyeAshareNab جملات ناب فلاسفه جهان ؛@kettabsara فرشتگان چه هستند؟ ؛@angellgod " شاه بیت های ناب صائب تبریزی " ؛@saaebtabrizi زنانه هایی از جنس ترانه و تصویر《7Art》 ؛@ArtttLand همه چیز در مورد ترکیه ؛@biaturkey درمان کمردرد با طب سنتی ؛@salamatiiiiiiiiiiii مــوزیــکـــ درخــاســتـی ؛@musiiciranjhaniyan تعالیم باطنی نهفته در طبیعت ؛@jebhetabiat حوالی خُدآآآ ؛@HavalI_behesht12 کانال کپشن و تکست جذاب هنری: ؛@THEBEST_1 فقط تک بیت های نااااب ناب ؛@arghavan59 نگاه خلاق، نقاشی، خوشنویسی ؛@Etude_paint پسا -مدرنیسم-و-معنی-هنر ؛@Artgeraf کشف اسرار الهی&معنای نشانه ها درطبیعت ؛@asraretabiat قلک کانال تغییر نگرش و موفقیت ؛@golaknew یک هرج و مرجِ سازمان یافته ؛@mighty_night 2600 ژست هنری عکاسی + میکاپ ؛@khanumane_model نــــــــوار قـــــــلــــــب ؛@Navar_Qalb رندرر ویژه ویرری اسکچاپ ؛@SketchupPro مطالب ناب قرآنی ؛@Qoran_al_Karim موزیک های ویژه ایام محرم مخصوص ماشین ؛@musicfeels وقتی "خُـــدا" هست... ناامیدی چرا ؟! ؛@qasedakekhoda دنیای فلسفه و روانشناسی ؛@kheradenab آموزش تکنیک‌های خاص چیدمان‌منزل ؛@Mehrazan_Pouya ایدهای خاااص دکوراسیون ؛@khateShahr نادیدنی های علمی, مهندسی های قرن 21 ؛@Teknoo « عاشقانہ هاے ممنوعه واشعار اعـتراضی» ؛@malake1000 جذب جنس مخالف(مهره مار) ؛@Ravanshenasiomomi تکنولوژی ساختمان + دکوراسیون برتر ؛@irancivilchannel نگرش مثبتـــــ ؛@moujmosbat کمپین درمان بیشعوری ؛@darde_farhang *بزرگترین کمپین معلمان خلاق کشور * ؛@sisalmoalemi زیباترین طراحی& نقاشی پرتره ؛@leilaaragi فقط و فقط آموزش رایگان ؛@mooBmoo انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران ؛@Iranianspa « مــوســــــــیــقــے اصـــــیــل ایـــــرانــے » ؛@Musighi_Asil پیامِ روشنایی "زرتشت" ؛@pendarenic یادگیری فتوشاپ=کسب درآمد در خانه ؛@photoshop_drive دکوراسیون [[شیک,مدرن]] ،طراحی خلاقانه منزل ؛@ArtDesign_GoodWorks شعرهای ممنوعه ؛@sherhaye_yavashaki اشعار مولانا و دیگر شعرا با تفسیر ؛@khodavandegareshgh حکایات گلستان سعدی به قلم ساده و روان ؛@GolestaneSaadi با زبونت همه رو ""میخکوب"" کن..!! ؛@tajroubiat گلچین موزیک،عکس،متن (عاشقانه) ؛@DoraneAsheghi بهشت تدوینگران و گرافیستان ؛@amozesh_free آموزش رتوش و ادیت تصاویر در 《فتوشاپ》 ؛@Nilooarts فول مهندسی های ناب معماری اینجاست ؛@Ramarchitecture از (مولانا) تا (ژان پل سارتر) ! ؛@B_Dowlati فقط عکاسان حرفه ای وارد شوند ؛@parscanon1 یواشکی دوستت خواهم داشت ؛@delbarana ژورنال زیباترین((عکسهای هنری))و تکست های ادبی ؛@sayeh_roshan_group پیش به سوی نا کجای ذهن ؛@enigmachanel قانون جذب,تکنیک جملات تاکیدی ؛@workforliving بخوانید تا بیشعور نمانید!! ؛@TIP_TOPS آفرهای لحظه آخری...***تورهای ارزان داخلی و خارجی...*** ؛@lastsecondtour نایابترین کتابهاPDFو بریده ی کتابها ؛@kaffeadabiyat فـــال مریـم کـــامل ؛ دقـیـق ؛ درســـــت ؛@falotale 200000 جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی ؛@SOCIAL_SCIENCE با سیاست حرف بزن ؛@Teriyafarhang کانالی برای تمام سلیقه ها ؛ @beshkhand برای عضویت نهایی join را لم


  63
  ✅🎼 افتخاری دیگر و کسب مقام سوم در هشتمین رویش دانشگاه فردوسی مشهد توسط #کانون_موسیقی ☘️ خداقوت به شورای مرکزی و مجمع عمومی فعال کانون موسیقی و سپاس از همراهیِ شما هنردوستانِ جان🌺 @Ferdowsi_Music_Club


  201
  تصویری قدیمی از آرامگاه فردوسی در طوس - دهه 1350 خورشیدی؛ زمانی که هنوز اراضی زراعی اطراف تغییر کاربری نداده بود. تاریخدون؛ تاریخ برای همه @TARIKHDUN


  5066
  معلمی گفت توانا بود هرکه..؟ دانش اموزی ادامه داد... "توانا بود هرکه دارا بود" ز ثروت دل پیر برنا بود تهی دست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمیگفت آن شعر معروف را ... "توانا بود هرکه دانا بود 🤗🙄😃 😜 @khar_tooookhar😜


جدیدترین تغییرات

 • تغییر نام کاربری کانال 'تبادل گرام' از @seenbot12331 به @tabadol_gram
 • تغییر نام کاربری کانال '🔰MUNDO DAS APROVACOES💉🔰' از @WMDesigner به @MundoDasAprovacoes
 • تغییر نام کاربری کانال 'دل💔روزگار😔' از @V7114 به @v7114
 • تغییر نام کاربری کانال 'رمان:سرنوشت✏' از @Chaleshs_kadehh به @romansarneveshttt
 • تغییر نام کاربری کانال 'عاشقان تنها' از @ashegane_tanha به @yalni
 • تغییر نام کاربری کانال '✍🏿 ੮૪੮८Һɿ ✍🏿' از @txtchi به @TXTchi
 • تغییر نام کاربری کانال '♨YuO:TiuBe💯' از @hyatvahs به @yotiob