ثبت کانال

کاربران و همراهان عزیز در این قسمت میتوانید کانال خود را به تله وال معرفی نمایید

Dear Clients, in this page you can add your channel into Tele-Wall

توجه: آدرس کانال تلگرام خود را بدون هیچ آدرس اضافی ثبت نمایید
Caution: Only insert channel's username without any additional character

https://telegram.me/
در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات

  • تغییر نام کاربری کانال 'Photo' از @hacked_all به @hot_phootoo
  • تغییر نام کاربری کانال 'MARVEL UNIVERSE' از @ironmanfrommarvel به @MARVEL_UN
  • تغییر نام کاربری کانال 'ثقافة عسكرية' از @militaryculture به @MilitaryCulture
  • تغییر نام کاربری کانال 'تبادل گرام' از @seenbot12331 به @tabadol_gram
  • تغییر نام کاربری کانال '🔰MUNDO DAS APROVACOES💉🔰' از @WMDesigner به @MundoDasAprovacoes
  • تغییر نام کاربری کانال 'دل💔روزگار😔' از @V7114 به @v7114
  • تغییر نام کاربری کانال 'رمان:سرنوشت✏' از @Chaleshs_kadehh به @romansarneveshttt