مشاهده کانال (چند بیتی آسمان‌)

تاریخ تاسیس:

Aug. 22, 2017, 1:12 p.m.

93

940 634

0

چند بیتی آسمان‌

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
سروده های شاعره جوان مهدیه باقری(آسمان) دلت که گرفت؛ منت زمین را نکش... . راه آسمان باز است، پر بکش...🕊 حفظ نام هنرمند همراه اثر هنری اش نشانه فرهنگ جامعه است 🌹در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات