مشاهده کانال (قرارگاه افلاکیان)

تاریخ تاسیس:

May 6, 2017, 8:09 p.m.

127

815 602

58

قرارگاه افلاکیان

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
💢 مردم "دزفول" دِین خود را به اسلام ادا کردند. . 🗯یک ملتی که #زن و #مردش برای جان فشانی حاضرند ،و طلب #شهادت می کنند، هیچ قدرتی با آن نمی تواند مقابله کند./ امام خمینی(ره) . 🔴ادمین : 📮 @Ahyaghar_313
جدیدترین تغییرات