مشاهده کانال (آخرین خبر اردبیل)

تاریخ تاسیس:

April 28, 2017, 2:21 a.m.

34 475

11 131

973

آخرین خبر اردبیل

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🔻درکوتاهترین زمان به روزترین باشید 🔴 تبلیغات و ارسال مطالب 👇 @Ardabiltoday_admin 🔸ارتباط با استان های👇 @AK_ostanha1 ارسال حرف مردم 👇 @Ardabil_voiceدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات