مشاهده کانال (از گریه در فراق)

تاریخ تاسیس:

Jan. 8, 2019, 2:02 p.m.

100

781 760

0

از گریه در فراق

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
فِراقت سخت مى آيد، وليكن صبر مى بايد كه گر بگريزم از سختى، رفيق سست پيمانم #عاليجناب_سعدىدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات