مشاهده کانال (از گریه در فراق)

تاریخ تاسیس:

Jan. 8, 2019, 2:02 p.m.

132

802 484

0

از گریه در فراق

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
در گريه اختيار ندارم كه ديده ام از گريه در فراق تو، بى اختيار شد #بابافغانى_شيرازى
جدیدترین تغییرات