مشاهده کانال (بدانیم)

تاریخ تاسیس:

Nov. 27, 2017, 8:36 p.m.

28 644

12 869

205

بدانیم

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
به چشماتون احتــــرام بذارید هر کانالی ارزش دیدن نداره ... ! تمامى مطالب معتبر هستند و اگر مطلبى صحتش زير سوال برود اطلاع رسانى خواهد شد. 🌳اسپانسر این کانال سایت پسته رفسنجان می باشد🌳 pesterafsanjan.com 🔶 سفارش تبلیغ ( مجاز قانون ایران): @Nrgs_kh77
جدیدترین تغییرات