مشاهده کانال (فرهنگ و زیست)

تاریخ تاسیس:

June 3, 2017, 3:54 p.m.

206

535 520

7

فرهنگ و زیست

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال به انتشار مطالب، مقاله‌های مربوط به تحلیل و نگاه اجتماعی و فرهنگی به حوزه‌های انسان‌شناسی عصب‌شناختی، بدن، پزشکی، بوم‌شناسی انسانی، دیرین‌شناسی و مسائل مربوط به آن‌ها اختصاص دارد و در زیرمجموعه کانال‌های موسسه انسان شناسی و فرهنگ فعالیت می‌کند.در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات