مشاهده کانال (سينما لاله خمين)

تاریخ تاسیس:

Nov. 28, 2017, 12:03 p.m.

1 292

198 726

17

سينما لاله خمين

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال سینما لاله خمین 📽 پل های ارتباطی 🗣 : ٤٦٢٢٥٦٨٦/٤٦٢٢٤٩٩٤ ٠٩١٢٨٩٥٦٤٥٠ @Cinamalale ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📺 اینستاگرام : http://instagram.com/cinemalaleh ➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥 روز های شنبه و سه شنبه هزینه بلیط ٥٠٠٠ تومان می باشد.
جدیدترین تغییرات