مشاهده کانال (تحلیل رفتار متقابل)

تاریخ تاسیس:

Oct. 26, 2015, 1:24 p.m.

13 686

24 206

1942

تحلیل رفتار متقابل

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روان شناسی تحليلی بر پايه ي كودك والد بالغ Transactional Analysis 🆔 ادمين كانال: @DearTA_Admin 🆔 مهسامجتهدي (روانشناس): @Mahsamj37
جدیدترین تغییرات