مشاهده کانال (DoNiQA دنیای غدیر)

تاریخ تاسیس:

Dec. 7, 2017, 8:25 p.m.

3 147

89 065

48

DoNiQA دنیای غدیر

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🌺غدیر نه فقط یڪ روز خاص، که ✅یڪ آیین، فرهنگ و یڪ نگاه است 🌍غدیر یڪ دنیا سخن است. @DoNiQA صفحات مستقل: امام عصر @DoNiQA_MaHDavI پاسخها @DoNiQA_Answer نهج‌البلاغه @Dq_Nhj خانواده @DQ_FaMilY مدیا @QadiRmeDiA فروشگاه @DoNiQA_StoRe ارتباط @DoNiQAbotدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات