مشاهده کانال (باهم می‌توانیم)

تاریخ تاسیس:

Dec. 24, 2015, 4:04 p.m.

3 050

105 353

114

باهم می‌توانیم

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🌐 پایگاه اطلاع رسانی دکتر سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم فهیم شهرستان های شاهرود و میامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 🏢 آدرس دفتر ارتباطات مردمی: شاهرود،خیابان فروغی بسطامی،انتهای کوچه پنجم،خانه ملت ☎ تلفن: 02332247790 📠 نمابر: 02332247791
جدیدترین تغییرات