مشاهده کانال (Embassy of Cuba in Tehran)

تاریخ تاسیس:

Feb. 19, 2018, 2:51 p.m.

35

1 075 449

0

Embassy of Cuba in Tehran

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Contactos: Dirección: No. 54, Shahid Sadeghin St. (17th West), Khodaverdi St., Kashanak, Niavaran Sq., Tehran. P.O.Box: 1978765351 Teléfonos: (+98 21) 2228 2749 / 2280 2844 Fax: (+98 21) 2229 4388در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات