مشاهده کانال (Energy Events)

تاریخ تاسیس:

Oct. 19, 2017, 12:25 p.m.

145

832 603

31

Energy Events

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مرجع رویدادهای داخلی/بین المللی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 🌐 www.EnergyEvents.ir 📨 Info@EnergyEvents.ir مجری برگزاری: ➖همایشها ➖سمینارها ➖نمایشگاهها ➖گردهماییهای ملی, منطقه‌ای و بین‌المللی روابط عمومی: 🆔 @EnEvpr همراه: 09012443874
جدیدترین تغییرات