مشاهده کانال (دعاطلسم فال روز)

تاریخ تاسیس:

June 6, 2018, 3:12 p.m.

82 050

3 399

9

دعاطلسم فال روز

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
دعاطلسم فال روز انجام طلسمات بازگشت معشوق،بخت گشا،باطل السحروجادو،رزق،تیغ بندی ،سوزاندن همزاد،خوابندی ،طلب فرزند،ازدواج بامعشوق،طلاق وجدایی،تمامی طلسمات بروی پوست آهو ولوح مسی دائمی انجام میشود آیدی برقراری ارتباط با استادشیخ عبدالحسن بردیا 🔰 @samyar_2
جدیدترین تغییرات