مشاهده کانال (فرنگ نوشت)

تاریخ تاسیس:

Nov. 7, 2015, 11:25 a.m.

14 832

24 132

949

فرنگ نوشت

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روایت خاطرات و تجربیات جالب و مفید ساکنان خارج از کشور ارتباط با ادمین: @Fane_ad2 فرنگ نوشت در اینستاگرام: instagram.com/farang_nevesht
جدیدترین تغییرات