مشاهده کانال (Food Training Center)

تاریخ تاسیس:

June 1, 2019, 7:10 p.m.

539

382 786

0

Food Training Center

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ آﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ و ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺯﻳﺮ ﻧﻆﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ اﺭائه ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آیدی جهت اطلاعات بیشتر @Food_Training_Center_1 ﺁﻳﺪﻱ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ @Food_Training_Center_2در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات