مشاهده کانال (فوتبال پایه گلستان)

تاریخ تاسیس:

Nov. 10, 2016, 12:35 p.m.

1 170

235 588

59

فوتبال پایه گلستان

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
محتویات کانال :مطالب مربوط به فوتبال پایه و مدارس فوتبال استان گلستان و مطالب ورزشی_عکسها وفیلم های تمرینی. ارتباط بامدیر کانال: ارسال مطالب _عکس_فیلم وسایر به ای دی 👇 @Aritat
جدیدترین تغییرات