مشاهده کانال (🍁گرداب🍁)

تاریخ تاسیس:

Jan. 30, 2018, 11:16 p.m.

11 020

27 161

4

🍁گرداب🍁

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
[ولڪعام تو گــردابــ⚇] •حرفایع دلہ دیونمہ• |•فیڪمون زیاده ولی ما اورجینالیمـ💎•| ┄┄•●❅✾❅●•┄┄ |● #Text🍁 |● #Music ✨ |● #Profile🎭 |Cr: @BrGaShT ┄┄•●❅✾❅●•┄┄ #دڪمہ دارع ولی تو نزن^^♡🥀✨ تـعـرفـہ تـبـلـیـغـاتـ: @TaBliQ_GrDaBدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات