مشاهده کانال (خدمات پشتیبانی اداره کل)

تاریخ تاسیس:

May 15, 2019, 9:10 a.m.

285

500 739

0

خدمات پشتیبانی اداره کل

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
در این کانال خواهید دید . لیست خدمات قابل ارایه به همکاران . تخفیفات موجود در حوزه خدمات و امکانات رفاهی . شرح و چگونگی استفاده از خدمات و امکانات رفاهی توجه: این کانال غیر رسمی و غیر دولتی است. پشتیبانی فنی @hassan_jamshidi اطلاعات: 22435- آقای حسینیدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات