مشاهده کانال (𝙾𝚜𝚢)

تاریخ تاسیس:

March 17, 2020, 10:51 p.m.

668

364 708

0

𝙾𝚜𝚢

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
‏تظن أنك تقاوم ، لكنك في الواقع تنطفئ. تَ: @Itsroslbot
جدیدترین تغییرات