مشاهده کانال (تزئینات خانگی و تاج و ریسه👸👑)

تاریخ تاسیس:

Feb. 9, 2018, 7:41 p.m.

252

513 448

0

تزئینات خانگی و تاج و ریسه👸👑

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
در این کانال انواع کارهای نمدی،ریسه،گیره،گلهای خانگی،مگنت یخچال...و انواع تزئینات سفارش گرفته میشود جهت سفارش به این آیدی پیام دهید... @Laleh_f_sh
جدیدترین تغییرات