مشاهده کانال (Rafael Correa)

تاریخ تاسیس:

June 27, 2017, 1:59 a.m.

5 126

69 427

87

Rafael Correa

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Expresidente de la República del Ecuador. www.rafaelcorrea.com Twitter: https://twitter.com/MashiRafael Instagram: https://www.instagram.com/mashirafaeloficial VK: https://vk.com/mashirafael
جدیدترین تغییرات