مشاهده کانال (حمایت از طرح تبدیل اعدام به حبس ابد)

تاریخ تاسیس:

March 5, 2016, 11:45 a.m.

194

747 286

1

حمایت از طرح تبدیل اعدام به حبس ابد

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه پیشنهاد: @Yaser_Arabnezhad
جدیدترین تغییرات