مشاهده کانال (رادیو بلندا)

تاریخ تاسیس:

April 5, 2017, 2:47 a.m.

41

1 016 845

8

رادیو بلندا

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
: رادیو بلندا، اولین رادیوی انترنتی افغانستان است که توسط جوانان افغانستان ساکن در کشورهای مختلف مدیریت و برنامه‌سازی می‌شود. هدف این رادیو معرفی طبیعت، ولایات، رخ‌دادها، و شخصیت‌های افغانستان می‌باشد که در داخل وخارج سکونت دارند. @Khaajarhashemiدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات