مشاهده کانال (سرباز روح الله رضوی)

تاریخ تاسیس:

May 30, 2016, 3:12 p.m.

1 301

216 787

164

سرباز روح الله رضوی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
یک #جهان_وطن ‏مفهوم جهان‌وطن در ضدیت با فاشیسم است نه ملی‌گرایی؛ اما چه کنیم که بسیاری از خودملی‌گرا پندارها در واقع فاشیست هستند؟ ارتباط با ادمین: @SarbazRoohullaRezvi
جدیدترین تغییرات