مشاهده کانال (روحانی چه کرد؟)

تاریخ تاسیس:

May 10, 2017, 11:08 a.m.

34

1 044 897

11

روحانی چه کرد؟

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
محتویات این کانال توسط ستاد حمد شهر تهران (حامیان مردمی دولت ) با هدف پاسخ به پرسش روحانی چه کرد؟ تهیه شده و کلیه آمار ها و اطلاعات برگرفته از اطلاعات ارایه شده توسط سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میباشد .در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات