مشاهده کانال (روضه های خانگی)

تاریخ تاسیس:

Jan. 4, 2017, 5:20 p.m.

54

1 013 799

0

روضه های خانگی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
امام صادق علیه السلام: هرکدام ازشما اهل خانه اش را برگریه برامام حسین علیه السلام امر کند و درخانه اش با اظهار بی تابی وگریه بر ایشان اقامه مصیبت کند و گریه کنان به دیدار یکدیگر به خانه های همدیگر بروید. . 📌مستدرک الوسائل؛ ج۱۰، ص۳۱۶ . 🔦راهنما: @yaasin73در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات