مشاهده کانال (آخرین خبر خراسان جنوبی)

تاریخ تاسیس:

June 7, 2017, 2:23 a.m.

30 677

9 672

2590

آخرین خبر خراسان جنوبی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
♦️در استان خود به روزترین باشید♦️ 🔹ارتباط با ادمین کانال رسمی آخرین خبر در استان خراسان جنوبی👇 @Birjand_khabar_ads 🔸ارتباط با مدیریت استان های آخرین خبر 👇 @AK_ostanha1 لینک شامد👇 http://t.me/itdmcbot?start=skhorasan_todayدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات