تبلیغات

مشاهده کانال (SARTWO)

تاریخ تاسیس:

Dec. 20, 2016, 4:28 a.m.

تعداد اعضا:

3804

4

SARTWO

افزودن به تلگرام

SADI ARTWORK منبع تکست گرافیـ💫🔠 تکستگرافی های فارسی کاملا ساخته ی ما هست و اکثر تکستگرافی های انگلیسی موجود در مجله های خارجیست که ما در کانال منتشر میکنیم برای سفارش کانال سفارشات را مطالعه فرمایید: @Sartwo_sefareshat لفت نده انتقاد کن: @Sadishدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...